Wersja 1.3

Choć zasadniczo tego nie widać, strona doczekała się modyfikacji od strony kodu. Efektem tego jest przejście na model obiektowy, przepisanie sporej części silnika oraz użycie systemu szablonów do wyświetlania strony. Dalsze wdrożenia będą jednak opóźnione ze względu terminów, jakie gonią mnie na studiach.

O Chavez